Historie

Mladovožická městská knihovna, která byla založena roku 1863, patří k nejstarším veřejným městským knihovnám v České republice. Vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnost. V současné době obsahuje její fond více než 18 000 knihovních jednotek (knihy, časopisy, hry, audiovizuální média aj.). Poskytuje také přístup k internetu a meziknihovní výpůjční službu. Městská knihovna je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je město Mladá Vožice.