Ceník

 • Dospělí na jeden kalendářní rok – 60 Kč
 • Děti do 15 let na jeden kalendářní rok – 30 Kč
 • Rezervace – zdarma
 • Poštovné za MVS (1 kniha) – 50 Kč
 • Tisk A4
  • 1 strana černobíle – 2  Kč
  • oboustranně černobíle – 3 Kč
  • 1 strana barevně – 5 Kč
  • oboustranně barevně – 10 Kč

 • Kopie A4
  • 1 strana černobíle – 4 Kč
  • oboustranně černobíle – 6 Kč
  • 1 strana barevně – 8 Kč
  • oboustranně barevně – 12 Kč
 • Skenování celkem – 5 Kč

Zdarma

 • Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu – 25 Kč
 • Ztráta nebo poškození knihy – cena knihy + 100 Kč manipulační poplatek za každou knihu
 • Ztráta nebo poškození periodika – dvojnásobek ceny

Výpůjční lhůta je 2 měsíce

 1. upomínka bez písemného upozornění – 10 Kč
 2. upomínka (po dalších 31 dnech) – 20 Kč
 3. upomínka (po dalších 31 dnech) – 40 Kč
 4. upomínka (po dalších 31 dnech) – 150 Kč

Písemným upozorněním se míní i zaslání e-mailu na internetovou adresu čtenáře nebo zaslání sms zprávy.
Jestliže se čtenář nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, se sankčním poplatkem 500 Kč.